Policy personuppgifter

Som hyrestagare/kund till PG Rental & Trading AB (PGRT) ska ni alltid känna er trygga med hur vi hanterar era personuppgifter.

Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) förtydligar vi vår hantering av personuppgifter.

GDPR ställer högre krav på oss som företag, vilket vi ser positivt på, det innebär dock ingen märkbar skillnad för er som är hyrestagare/kund. Vi värnar redan om er integritet och anser att det är viktigt att hålla en fortsatt hög skyddsnivå för era data och personuppgifter.

Nedan följer en sammanfattning av punkterna i vår integritetspolicy:

 • PGRT är personuppgiftsansvarig enligt gällande lagstiftning och behandlar personuppgifter som har lämnats av hyrestagare/kund i enlighet med gällande lagstiftning. I vissa fall kan PGRT även vara personuppgiftsbiträde då Vi behandlar personuppgifter för partners räkning.
 • Ni som hyrestagare/kund till PGRT samtycker härmed till att PGRT behandlar era personuppgifter för att tillhandahålla och administrera levererad tjänst. Hyrestagare/kund till PGRT samtycker till att PGRT och/eller PGRTs samarbetspartners behandlar personuppgifterna för att bland annat:
  • (a) administrera kundförhållandet (exempelvis utskick av information och nyhetsbrev, hantering av kundtjänstärenden, användarundersökningar etc.);
  • (b) utföra kreditprövning, betalning och debitering;
  • (c) marknadsföra egna och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;
  • (d) lämna uppgifter till polis och andra myndigheter.
 • Personuppgifter utgör även underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, teknikutveckling, affärs- och metodutveckling samt riskhantering.
 • De personuppgifter som samlas in är huvudsakligen hyrestagarens/kunds namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress, som hyrestagare/kund självmant lämnar och som är dokumenterat i hyresavtal, samt användarens folkbokföringsadress alternativt företagsadress.
 • Övriga användardata sparas i den mån det krävs för att kunna tillhandahålla hyrestagare/kund och partner för tjänsten samt i övrigt om det krävs av tillämplig lagstiftning. Utöver det kan anonymiserad användardata komma att användas av PGRT och dess samarbetspartner för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, teknikutveckling, affärs- och metodutveckling samt riskhantering.
 • Vid tillhandahållande av tjänsten kan dina personuppgifter komma att överföras till verksamhet i andra länder än Sverige. Sådana överföringar kommer endast att ske till länder inom EU/EES eller länder som efter beslut av EU-kommissionen säkerställer en adekvat skyddsnivå.
 • I den mån som krävs för tillhandahållande av tjänsten kan PGRT även komma att överföra personuppgifterna till andra samarbetspartners, exempelvis fakturaföretag och inkassoföretag.
 • Utöver vad som framgår av denna punkt lämnar PGRT endast ut personuppgifter till extern part för att kunna fullgöra åtaganden gentemot hyrestagare/kund, såvida inte annat utlämnande krävs i lag, förordning eller enligt myndighets föreskrift eller annars för att kunna fullgöra åtaganden gentemot hyrestagare/kund.
 • Hyrestagare/kund har rätt att en gång per kalenderår, kostnadsfritt efter skriftlig ansökan ställd till PGRT, få besked om hur personuppgifter behandlas, för vilket ändamål behandlingen sker, vilka uppgifter som finns registrerade, varifrån dessa uppgifter har inhämtats samt vilka uppgifter som lämnas ut. En sådan ansökan ska ställas till:

PG Rental & Trading AB

Att: Personuppgiftsombudet
Vävlandsvägen 5
861 34 Timrå
Tel. 060 – 575 222

Hyrestagare/kund har rätt att begära att rättelse sker utan onödigt dröjsmål i fråga om de personuppgifter som PGRT behandlar.

 

SKRÄDDARSYDD, FÖRSÄKRAD OCH NÄRA DIG

RÄTT FÖRSÄKRINGSSKYDD - TRYGG AFFÄR

Nödvändiga garantier och försäkringar vid maskinhyra, köp av entreprenadmaskiner och tillbehör gör din affär trygg Läs mer om våra försäkringar

SKRÄDDARSYDDA PAKETLÖSNINGAR

Skräddarsy din maskin vid hyra eller köp som du önskar, med fabriksnya maskintillbehör från marknadsledande leverantörer. Observera att du även kan köpa endast maskintillbehör och reservdelar till marknadens lägsta priser direkt ifrån vårt tillbehörsbolag, PG Equipment. Läs mer om vad vi kan erbjuda dig

VI FÄRDIGSTÄLLER MASKINEN NÄRA DIG

Vårt rikstäckande nätverk av utvalda verkstäder genomför montage av maskintillbehör, färdigställer din maskin vid köp eller genomför service på din hyresmaskin Läs mer om vår service