Priser & villkor

Hyrköp

Vi erbjuder dig möjlighet att hyrköpa maskinerna du hyr utav oss. Du får ett köpepris för maskinen vid hyresstarten. När som helst under hyrestidens gång har du möjlighet att köpa ut maskinen genom vår köpoption. Köpoptionen reglerar hur stor del av hyran du får dra av på det förutbestämda köpepriset, för att bestämma det aktuella utköpspriset.

Hyreskostnad

Hyreskostnad på de maskiner du hyr av oss varierar beroende på hyrestid, typ av maskin samt vilka tillbehör som skall ingå i hyran. I hyrespriset ingår alltid att maskinen är fullförsäkrad, samt service av maskinen under hela hyrestiden.

Kontakta oss för ytterligare information eller prisuppgifter.

SKRÄDDARSYDD, FÖRSÄKRAD OCH NÄRA DIG

RÄTT FÖRSÄKRINGSSKYDD - TRYGG AFFÄR

Nödvändiga garantier och försäkringar vid maskinhyra, köp av entreprenadmaskiner och tillbehör gör din affär trygg Läs mer om våra försäkringar

SKRÄDDARSYDDA PAKETLÖSNINGAR

Skräddarsy din maskin vid hyra eller köp som du önskar, med fabriksnya maskintillbehör från marknadsledande leverantörer. Observera att du även kan köpa endast maskintillbehör och reservdelar till marknadens lägsta priser direkt ifrån vårt tillbehörsbolag, PG Equipment. Läs mer om vad vi kan erbjuda dig

VI FÄRDIGSTÄLLER MASKINEN NÄRA DIG

Vårt rikstäckande nätverk av utvalda verkstäder genomför montage av maskintillbehör, färdigställer din maskin vid köp eller genomför service på din hyresmaskin Läs mer om vår service